Vier bestuursleden (Ronald Koetsier was vanwege zijn werk afwezig) en 27 leden bezochten deze vergadering. Iets na acht uur opende voorzitter Wim Schakelaar de vergadering en werd er kort stilgestaan bij het recente overlijden van twee clubleden. Daarna werden de diverse agendapunten lekker snel afgehandeld en was het tijd voor een korte pauze. Het bestuur kreeg toestemminmg van de vergadering om in 2011 door te gaan. Gerrit v/d Haar trad toe tot de kascommissie en Henk Jacobs zal de sponsors van het clubblad bezoeken. Na een korte, maar pittige rondvraag kon na precies één uur de vergadering gesloten worden.


html templates website templates