Terug naar 2024 info

Afspraken over samen fietsen op de weg

 

Verkeersregels
Voor zowel je eigen veiligheid als ook voor de veiligheid van je mede groepsleden vragen we je toch vooral om je aan de verkeersregels te houden.
Daarnaast willen we graag herhalen wat we vorig jaar met elkaar hebben besproken inzake het rijden in groepen:

Opsplitsen van groepen.
De groepen worden opgesplitst op basis van de volgende criteria:

Groep 1: 37 km/u en sneller.
Groep 2: max. 37 km/u
Groep 3: max. 30 km/u (dinsdagavondgroep)
Groep 4:  seniorengroep

Het gaat hier niet om de gemiddelde snelheid, maar de snelheid waarmee wordt gereden.

Aanvullend: In de groep mag ook enige mate van kopwerk worden verwacht.

Voor alle groepen geldt: samen uit = samen thuis.

De jeugd volgt (indien nodig) de instructies van de trainer/begeleider.

Tevens wordt besloten om het vertrek per groep te laten verlopen. Dat betekent dat groep 1 als eerste vertrekt. Als die uit het zicht is vertrekt groep 2. Als die vervolgens uit het zicht is kan groep 3 weg.

Communicatie.
Bij het vertrek vanaf het WvE-plein wordt per groep in overleg de rijrichting bepaald. Bijvoorbeeld: “rondje Zalk”, “rondje Wilpse Klei” etc.) De exacte route onderweg wordt bepaald door de rijder rechtsvoor van de groep. Hij/zij geeft duidelijk aan wanneer er rechtdoor wordt gegaan of links- of rechts wordt afgeslagen. Dit alles volgens de regels zoals die door de NTFU worden gehanteerd. Hiermee voorkom je onduidelijkheid en valpartijen.

We vertrouwen erop dat met het opvolgen van zowel de verkeersregels als bovengenoemde gedragsregels het fietsplezier voor een ieder gewaarborgd is.