↑ Terug naar Vereniging

Contributie

Contributie 2019           
Hoofdlid€ 50.00
Gezinslid€ 45.00
XL-lid€ 75.00(1 sept. t/m 31 dec. het jaar daarop)
Tweede lidmaatschap€ 20.00
Jeugdlid€ 40.00
Tweede Jeugdlid€ 35.00(binnen één gezin)
Dit is incl. NTFU bijdrage.

Beëindiging lidmaatschap

Een periode van het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

Als u het lidmaatschap wilt beëindigen dan moet dit voor 31 december

schriftelijk bij de secretaris kenbaar worden gemaakt.

Een verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap na 1 januari wordt ingewilligd na afloop van het jaar. U dient de jaarcontributie dan weer te voldoen.

De reden hiervan is de afdracht aan de NTFU die in de contributie is meegenomen.