↑ Terug naar Vereniging

Contributie

Contributie 2017
Senioren

€ 50,00

Gezinslid

€ 47,00

Junioren

€ 40,00

Dit is incl. N.T.F.U. bijdrage.


Beëindiging lidmaatschap

Een periode van het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

Als u het lidmaatschap wilt beëindigen dan moet dit voor 31 december

schriftelijk bij de secretaris kenbaar worden gemaakt.

Een verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap na 1 januari wordt ingewilligd na afloop van het jaar. U dient de jaarcontributie dan weer te voldoen.

De reden hiervan is de afdracht aan de NTFU die in de contributie is meegenomen.