«

»

UPDATE met betrekking tot het Covid-19 virus

Beste fietsvriend(in),

11 mei jl. zijn de maatregelen m.b.t het Covid-19 virus versoepeld. De NTFU en de KNWU hebben samen met het NOC/NSF adviezen en richtlijnen opgesteld hoe wij daar als wielervereniging en als fietser mee om dienen te gaan. Wij volgen deze adviezen en richtlijnen.

Je vindt deze informatie onder de volgende link:

https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1109/het-laatste-nieuws-over-de-wielersport-en-het-coronavirus

Voor onze vereniging geldt dat wij op basis hiervan vooralsnog geen officiële activiteiten gaan organiseren omdat wij inschatten dat wij tijdens het fietsen niet de 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen handhaven.

Je mag officieel nu met maximaal 4 personen in groepsverband fietsen. Dus ook individueel. Dat raden we je ook zeker aan. Mocht je met anderen willen fietsen, met aandacht voor het bovenvermelde, probeer dan samen wat te regelen.

Mijd wel drukke wegen en fietspaden. En  houd je daarbij aan alle richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Natuurlijk blijven we de ontwikkelingen volgen en zodra er veranderingen in het beleid zijn, zullen we jullie hierover informeren. Denk hierbij aan de data 1 juni, 1 juli en 1 september.

Blijf gezond!!!

Het bestuur.