Heel Epe Beweegt-prijs 2017

Yes!     We have it!

Bijgekomen van de feestvreugde kunnen we je mededelen dat de Gisola Emster Veld ToerTocht de prijs “Heel Epe Beweegt” heeft gewonnen.

Een fantastisch resultaat, niet alleen voor onze vereniging, maar natuurlijk ook voor alle vrijwilligers die aan dit resultaat hebben bijgedragen.

In het bijzonder voor ons lid Henk Boeve die onze tocht heeft voorgedragen en ooit begonnen is met de organisatie van de tocht

En natuurlijk last but not least voor onze Hermen Jan van Petersen die 14 jaar lang deze tocht perfect heeft georganiseerd.

Wat een fantastische beloning voor deze prestatie en wat een prachtig afscheidscadeau voor deze organisator.

Groet.

Bert Albers

De “Gisola Emster Veldtoertocht” heeft 273 van de 516 stemmen gekregen die zijn uitgebracht op de Heel Epe Beweegt-prijs. Samen met de jurywaardering kwam dit op een eindscore uit van 40,46%.