Jubilarissen!!

Normaal gesproken is de ALV de plaats om de jubilarissen in het zonnetje te zetten. De ALV heeft helaas geen doorgang kunnen vinden, maar dat mocht geen reden zijn om de jubilarissen niet te verrassen met een bezoek en een bos bloemen.

Bert Albers en Jaap van Zuuk zijn al 25 jaar lid en Gerrit Schurink, Gerrit Stokkers, Tinus van Huffelen, Henry Jacobs, Wim de Wilde en Harry Bolink zijn toegetreden tot de garde die al 40 jaar lid is!

Allen van harte en bedankt!!