ALV HDKS 17 maart

Om klokslag 20.00 uur opende te tijdelijke voorzitter Bert Albers de vergadering en binnen een paar minuten waren we al bij punt vier. Ook de secretaris en de penningmeester staken zo’n duidelijk verhaal af dat er amper vragen of discussies uit de goed gevulde zaal kwamen. Ook de kascommissie had niets te klagen. De activiteiten voor 2022, en dan met name de wedstrijden, baarde wat meer zorgen en uitleg van Bas, we proberen het nog een jaartje. De altijd lastige statuten verzande in wat meer juridisch taalgebruik. De enquête van vorig jaar was duidelijk, bijna de helft van de stemmen was voor een kledingbijdrage. En dat mocht Bertus aankondigen door een promofilm met het nieuwe design op te starten. Het werd enthousiast ontvangen door de aanwezige leden. Model Thirza showde als een volleerd mannequin een pré productiemodel van het nieuwe shirt.  Er volgde nog wat uitleg over wat en hoe er besteld kan worden alvorens verder te gaan met de bestuursverkiezing. Bert Albers werd weer verkozen tot voorzitter, Bas Huis in ’t Veld gaat nog een tijdje door en secretaris Harrie Gorkink word vervangen door Ruud van der Linden. Harrie wer toegesproken door de voorzitter en bedankt voor zijn jarenlange inzet en mocht een flesje en zelfs twee fotocollages in ontvangst nemen. Er kwamen nog een paar rondvragen en om iets over negen werd de vergadering gesloten en gingen velen snel een afspraak maken om kleding te kunnen passen. Daarna was het nog lang gezellig aan de bar.

Bekijk hier het promotiefilmpje

Bekijk hier de foto’s van deze avond