Van de voorzitter

Op de eerste plaats wens ik je namens het bestuur een gezond, voorspoedig en gelukkig 2021 toe. Ik hoop dat we in de loop van dit jaar weer veel met elkaar mogen fietsen.

Normaal rond deze tijd verzamel ik gegevens voor mijn toespraak tijdens onze nieuwjaarsreceptie. Dat hoeft dit jaar niet. In 2021 is er geen nieuwjaarsreceptie.

2020 zal altijd in ons geheugen blijven als het COVID-19 virusjaar. De gebeurtenissen in 2020 tref je aan in het verslag van Harrie, onze secretaris.

Wat 2021 ons gaat brengen is nog ongewis. Er wordt inmiddels gevaccineerd. Maar voordat heel Nederland gevaccineerd is, zijn we maanden verder. Het is daarom ook onzeker wanneer we weer met elkaar mogen sporten en dus wanneer we weer gezamenlijke activiteiten binnen de vereniging kunnen organiseren. We laten ons hierbij leiden door de adviezen van het NOC/NSF en de NTFU. Maar zodra het mag, zullen we daarop anticiperen en hoor je van ons. Voorlopig staan er in 2021 geen gezamenlijke activiteiten gepland. Ook geen vergaderingen van het bestuur.

Onze algemene ledenvergadering zal vrijwel zeker niet doorgaan in maart 2021. Een belangrijke vergadering waarin wij als bestuur verantwoording afleggen voor het beleid van 2020. Waarin we een overzicht geven van onze financiën en van de agenda van onze activiteiten. Natuurlijk hopen en verwachten wij deze vergadering later in het jaar met jullie aanwezigheid te kunnen houden. 2021 is ook het jaar waarin binnen het bestuur mijn termijn als voorzitter afloopt. Dan ben ik dit 6 jaren geweest. Een bewogen periode. Wellicht stel ik me herkiesbaar.

Rest me jullie veel sterkte toe te wensen voor het komend jaar in deze moeilijke tijd.

Met een sportieve groet.

Bert Albers